Furtun benzina HONDA GX340, GX390 - 91424Z5L802

Marca:
HONDA
Cod produs:
91424-Z5L-802
Disponibilitate:
In stoc
59.00 RON

Furtun benzina (diametrul interior: 4,5mm; diametrul exterior: 8,5mm; lungime: 235mm) pentru motoarele HONDA GX160, GX340,  adica modelele ( se poate monta si pentru alte modele de motoare luand in calcul caracteristicile ) :

Honda
GX340U1 (Type SXEB)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type SXQ4)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type SXU)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VA2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VC2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VDE2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VSH7)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VSH9)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VW12)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VWC)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VWE)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VWE2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VX16)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VX8)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VXB)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VXB7)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VXE8)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VXB9)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VXE9)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VXE2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VXQ4)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type VXE7)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340UT1 (Type QNR2)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340UT1 (Type QAH2)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340UT1 (Type QXC9)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340UT1 (Type QAP2)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340UT1 (Type VA2)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340UT1 (Type HA2)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340UT1 (Type QDW9)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340UT1 (Type VXE2)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340UT1 (Type LX2)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340UT1 (Type QNE2)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340UT1 (Type QA2)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340UT1 (Type QAE2)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340UT1 (Type QAG)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type SXB7)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type SHQ4)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type SXB9)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type SME0)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type SXE4)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type SMX2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type SXE8)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type SXB)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QXE8)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QXQ4)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QXU)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type SE)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QXC9)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QXE4)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QXE6)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QXB7)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QXB9)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QXC4)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QXC6)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QNR6)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QTC2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QWH2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QXB)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QNE2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QNE9)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QNR2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QME0)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QME8)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QMT2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QDW9)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QE)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QHQ4)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QKA4)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QAE6)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QAG)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QAH2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QAP2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QAB2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QAE2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type PXE2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type PXE8)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type PKT2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QA2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type PKT4)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type QA26)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type PKTE)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type PKX2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type PKX4)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type LX26)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type LXQ4)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type LXE2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type LXS4)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type LXE4)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type LXU)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type LXE8)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type LKE)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type HA2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type LMF0)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type HX26)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type LX2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340U1 (Type LHQ4)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340RT1 (Type VWE)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340RT1 (Type VC2)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340RT1 (Type VWE2)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340RT1 (Type VDE2)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340RT1 (Type VW12)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340RT1 (Type VWC)(VIN# GCAVT-1000001) Small Engine
GX340R1 (Type VWC)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340R1 (Type VWE)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340R1 (Type VC2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340R1 (Type VWE2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340R1 (Type VDE2)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX340R1 (Type VW12)(VIN# GCAMK-1000001) Small Engine
GX390R1 (Type VKB2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390R1 (Type VAG2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390R1 (Type VDE2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390R1 (Type VC2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390R1 (Type VWC)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390R1 (Type VK2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390R1 (Type VWE)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390RT1 (Type VXG)(VIN# GCAKT-1000001) Small Engine
GX390T1 (Type QAPW)(VIN# GCAET-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type LKE)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type HA2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type LXE8)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type PAE2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type LX2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QA26)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type HJA2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type LXQ4)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type LXE2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type PXE8)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QAW)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QAA2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type LXU)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QK4)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QME0)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type LXE4)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type PXU)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QC2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QAE2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type PA2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QKA4)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QNE6)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QNK)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QA2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QDW9)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QSC2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QAE6)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QND)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QKB2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QWC4)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QNE8)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QXB)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine
GX390U1 (Type QNR2)(VIN# GCANK-1000001) Small Engine, etc.

Furtun benzina originala HONDA. Cod fabr. Honda: 91424Z5L802, 91424-Z5L-801 (91424Z5L801).

Cod comanda: 91424-Z5L-802.